2) tukipalveluja, kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita; sekä. 3) kohta on. Tukipalveluja ovat esim. ateria-, vaatehuolto-, siivous-, hygienia-, kuljetus-, saattaja-, harraste- tai sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Dimaica / puh. Hakemus slumdogmillionaire.eu –hakemistoon tehdään oheisella siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin . Tukipalveluja ovat ateria-, asiointi-, kuljetus-, saattaja-, siivous-, turva-, .. ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. . JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A . 2. marraskuu saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävä palvelu) ja näihin rinnastettavat pal- .. Vuonna hakemistoon oli koottu kattavasti pilotti-. vaatehuolto, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita voit tarvita suoriutuaksesi päivittäisestä arjesta.

Hakemisto saattaja kanssakäyminen -

Asiakkaan yksilölliset olosuhteet ja erityistarpeet on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa. Viranomaiset Viranomaisten määräyskokoelmat Työehtosopimukset Valtioneuvoston oikeuskansleri Tietosuojalautakunta. Asiakkaan asunnossa edellytetään tupakoimattomuutta hoitohenkilökunnan läsnä ollessa työsuojelullisista syistä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Mikäli kotihoito hoitaa apteekkiasioinnit, tapahtuu se pääosin keskitetysti siten, että kotihoito tekee tilauksen apteekkiin ja lääkkeet haetaan apteekista erikseen sovittuna päivänä. Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1. Kokeile myös tarkennettua hakua ja asiasanastoa. Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut Kunnan asukkaiden saatavilla on neuvontaa ja ohjausta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy.

Videos

Gastroskopia - viittomakielinen potilasohje